Webový portál

Přístup k informacím odkudkoli a kdykoliv. HELIOS Webový portál je zjednodušenou formou klasického HELIOS Nephrite klienta. Díky tomuto řešení nabízí HELIOS vždy přesně definovaný rozsah agend a procesů na míru každé uživatelské roli, nebo konkrétnímu uživateli. Tím je práce s řešením HELIOS dostupnější, přehlednější, operativnější a vždy s aktuálními on-line informacemi.

Díky responzivnímu rozhraní tohoto webového klienta je možné využít HELIOS jak na mobilu, tak na tabletu i dalších zařízeních. Stačí se přihlásit a můžete pracovat s aktuálními informacemi.

Další výhodou webového portálu je možnost jednoduchého přístupu Vašich zaměstnanců na Home Office, Vašich obchodních partnerů, distributorů nebo dodavatelů přímo do HELIOS Nephrite, tzn. Vašich B2B procesů. Tím usnadníte a zrychlíte Vaši spolupráci, zvýšíte efektivitu a produktivitu Vašich uživatelů.

Výchozím bodem je Dashboard, který zobrazí Ukazatele, KPI, přehledy nebo grafy se základními informacemi pro rychlou orientaci. Vlastní práce v portálu pak probíhá obdobně jako v HELIOSu, tedy uživatel pracuje s přehledem, který může libovolně třídit nebo filtrovat; má k dispozici potřebné Funkce a Workflow akce; má přístup k DMS záznamům, může zadávat nové záznamy, upravovat a mazat existující, nebo tisknout šablony. Údaje mohou být zobrazeny i formou grafu nebo kalendáře. WebPortál plně respektuje definovaná přístupová práva z HELIOSu a zachovává aplikační logiku i všechna nastavení. 

Nejčastěji řešenými agendami jsou

  • Pro zaměstnance – pracovní cesty, dovolené, výkazy práce, pracovní listy, výplatní lístky, žádanky, dokumenty, knihy jízd, interní objednávky.
  • Pro externí pracovníky – výkazy práce, mzdy, přístup k dokumentům, projektové úkoly.
  • Pro obchodníky – kontakty, kontaktní jednání, objednávky.
  • Pro dodavatele a zákazníky – objednávky a sledování jejich vyřízení, rozpracované zakázky a jejich stavy, dodavatelské řízení, helpdesk.
  • Pro manažery – schvalování, dashboardy.

Stačí se přihlásit a HELIOS je Váš!