Výroba

Modul Výroba slouží pro vytváření a evidenci technické přípravy výroby, výpočet a sledování výrobních nákladů, evidenci výrobních kroků, plánování materiálového a kapacitního zajištění výrobních požadavků. Modul respektuje specifika současné moderní výroby, umožňuje časté změny ve vyráběném sortimentu, umožňuje upravovat průběžně vyráběná množství a reagovat na aktuální stav objednávek a specifických přání zákazníků. Modul disponuje plnou podporou obchodního procesu a poskytuje rychle a přesně informace o dodacích lhůtách a cenách. Modul poskytuje rychle a přesně informace o rozpracovanosti a nákladech výrobků zadaných do výroby.

Základní vlastnosti

  • Technická příprava výroby – importy TPV, vývojová a schválená TPV, proces schválení, změnové řízení
  • Kalkulace nákladů a cen – jednotná struktura, definice kalkulačního vzorce, detailní kalkulace, postupová kalkulace, stromový rozpad
  • Řízení výroby – výrobní příkazy, výrobní dokumentace, možnost rezervace materiálů, automatické vystavování skladových dokladů, evidence hotové výroby v pevných, kalkulovaných nebo skutečných cenách, evidence neshod včetně ocenění z postupové kalkulace.
  • Plánování MRP – bilance potřeb materiálů v čase, generování návrhů na zajištění. Definování dodacích lhůt pro jednotlivé stavy skladů, kmenové karty a dodavatele. Plánování MRP II (kapacitní) – návaznost na výsledky MRP procesu a jejich přeplánování s ohledem na dostupné kapacity zdrojů. Pokročilé plánování (APS) - využívá algoritmy MRP a MRP II a kapacitní plánování metodou “zpětného” plánování, navíc ale provádí optimalizace výrobních procesů s návrhy do reálných termínů.
  • Dílenské plánování – nástroj pro detailní rozvržení operací výrobních příkazů na konkrétní čas, konkrétní pracoviště a pracovníka.
  • Ekonomika výroby – evidence skutečných nákladů, evidence zvýšení a snížení stavu nedokončené výroby, měsíční zpracování dat nedokončené výroby, účtování kumulovaných dokladů nedokončené výroby.