Mobilní inventura majetku

HELIOS Nephrite je moderní ERP řešení s oborovým zaměřením pro středně velké a velké firmy. PosMobilní inventarizace majetku umožňuje provedení inventury majetku za pomocí mobilní čtečky/terminálu přímo v terénu. Pro tuto funkcionalitu byl upraven mobilní klient HELIOS Mobile tak, aby uživateli poskytoval maximální komfort při provádění inventury. Do terminálu je načtena inventura majetku vygenerovaná v HELIOS Nephrite. Položky jsou pak v terminálu tříděny logicky podle umístění (místnosti). Načtením místnosti jsou pak zobrazeny pouze ty položky majetku, které se v dané místnosti mají nacházet. Postupným načtení jsou tyto položky označeny a tím uživatele vedou k dodělání inventury. Druhou možností je tzv. slepá inventura, kde si uživatel načte místnost a následně načte veškerý majetek, který se tam nachází. Finální zpracování pak již probíhá opět v HELIOS Nephrite. Tím, že byl využit mobilní klient, můžete do terminálu dostat i podrobné informace o každém majetku a případně je i měnit.kytne Vám podklady pro strategické rozhodování a podpoří Vaše potřeby. Naše řešení pokrývá většinu oborů, náš tým zná specifika Vašeho podnikání.

PŘÍNOSY

 • Podpora čarových kódů
 • Zvýšení efektivity
 • přesnost
 • zjednodušení a zrychlení inventarizace majetku
 • snadná ovladatelnost

 

Provedení inventury

 • inventura po místnostech
 • načtení místnosti čarovým kódem anebo zadáním/vybráním z číselníku
 • po načtení místnosti filtr na položky majetku
 • načtením majetku dojde k jasnému označení
 • v případě změny dotaz
 • možnost změnit i jiný detail majetku (osoba, …)
 • přidání nalezeného majetku například z jiné místnosti 
 • při ukončení okamžitý přenos do HELIOS Nephrite