Projektové řízení

Plánování, řízení a sledování Vašich projektů včetně grafického znázornění v Ganttově grafu, sledování plánovaných a reálných výnosů a nákladů, spolupráce se servisním modulem (instalace, montáže, …), sledování plnění.

Základní funkcionality:

 • Evidence projektů a jejich struktury
 • Zobrazení projektů na časové ose
 • Plánování zdrojů a úkolů
 • Sledování plnění a vyhodnocování v čase
 • Podpora práce s týmy
 • Požadavky na zdroje a jejich vytížení (kapacitní plánování)
 • Porovnání plánů a reality
 • S jednodušším řízením i kontrolou celých projektů pomůže Grafická projektová tabule.
 • Práce s kartami zaměstnanců a personálními údaji zajistí přidělování zdrojů podle jejich znalostí a schopností, práci s kapacitami zaměstnance
 • dle pracovní doby a dovolené nebo vykazování práce na projektu s propojením na mzdy.
 • Propojení se sklady umožňuje zpracovávat poptávková a nabídková řízení.
 • Přímá vazba na ekonomiku nabízí možnost fakturace z projektu a jeho
 • milníků nebo detailní dotahování nákladů a výnosů přímo z účetnictví.
 • Propojení na výrobu dovolí uspokojovat požadavky projektů vlastní výrobou.

Stromové zobrazování projektů

Definice projektů může obsahovat neomezený počet úrovní (hlavní projekt, jednotlivé milníky, jednotlivé etapy).

Stromovou strukturu projektu můžeme obrazit pomocí funkce Plánovací okno zakázky, která umožňuje nejen zobrazit projekt včetně jeho podřízených zakázek (etap a milníků) a jejich položek a navázaných úkolů, ale umožňuje ve svém okně projekt i upravovat.

 • Posouvat počáteční a koncová data
 • Přidávat a mazat položky
 • Generovat úkoly z položek
 • Zakládat další podřízené zakázky (etapy a milníky)
 • Přiřazovat zaměstnance na úkoly

Veškeré výše uvedené operace s provádějí jednoduchou drag&drop metodou nebo pomocí nabídky na pravé tlačítko myši.

Obchodní plány

Obchodní plány slouží k definování "fixního" plánu nákladů a výnosů na projekt. Tento plán se definuje na začátku projektu, projde schvalovacím procesem a následně slouží k porovnávání s realitou a s plánem nákladů a výnosů "operativním", který se může v průběhu života projektu měnit.

Práce s obchodními plány

Obchodní plány umožňují náklady a výnosy projektu rozplánovat po uživatelem zvolených obdobích (týdny, měsíce, kvartály,...). Na obchodní plánech zakázky umožňujeme plánovat takzvané fixní náklady a výnosy (jsou vytvářeny ještě před spuštěním projektu) a i náklady a výnosy, které se v průběhu projektu vyvíjejí dle aktuálního stavu (takzvané forecasty).

Obchodní plány zakázek mohou vznikat automaticky při zakládání projektu dle vzoru (pokud vzorový projekt měl nějaké obchodní plány) nebo mohou být pro položky projektu generovány funkcí.