Finanční plánování

Finanční plánování je klíčová funkcionalita pro řízení malých i velkých firem. Slouží ke strategickému a taktickému finančnímu řízení podniku. Zahrnuje procesy vytváření plánů pro jednotlivá oddělení i celou společnost a jejich zpětné vyhodnocování. Součástí finančního plánování je i schvalování plánů, tvorba různých verzí plánů a jejich postupné zpřesňování v průběhu času. Nástroj pro finanční plánování v HELIOS Nephrite umožňuje nejen vše výše uvedené, ale podporuje také finanční plánování například za zakázky, aktivity a nákladové okruhy.

Finanční plánování slouží obecně jako nástroj strategického a taktického finančního řízení podniku. Využívá se zejména k následujícím účelům:

 • Zefektivnění řídících procesů v oblasti plánování a rozhodování. Jednou z hlavních vlastností finančních plánů je zobrazení informací o budoucím vývoji podnikových aktivit a jejich dopadů na finanční situaci podniku.
 • Koordinace podnikových činnosti ještě před jejich realizací – při tvorbě celopodnikových finančních plánů, zahrnujících dílčí plány jednotlivých částí, je již možné odhalit rezervy v některých oblastech a předvídat pravděpodobné budoucí finanční situace.
 • Tvorba podkladů pro průběžnou kontrolu – výsledky stanovené finančním plánem jsou závazným úkolem pro řídící pracovníky a určují, jakých cílů je v budoucnu žádoucí dosáhnout.
 • Motivace k dosažení cílů podniku – zainteresovanost řídících pracovníků na splnění schválených plánů.

Funkcionalita Finanční plánování umožňuje zejména následující:

 • tvorbu hierarchické struktury plánovacích úrovní
 • tvorbu definice finančního plánu – struktura položek plánu, časové období, varianta atd.
 • automatické generování soustavy dílčích plánů dle hierarchické struktury a definice finančního plánu
 • ruční i pokročilé zadávání plánovaných hodnot, automatické přepočty závislých hodnot po editaci
 • tvorba plánů metodami shora dolů i zdola nahoru
 • verzování plánů
 • schvalování a uzamykání dílčích plánů, jejich částí i celé soustavy plánů proti změnám
 • vyhodnocování plánů – variabilní a přehledné porovnání plánu se skutečností (nebo jinými plány)
 • export plánů z HELIOS Nephrite do Excelu, import dat z Excelu do HELIOS Nephrite.