Pracujeme za Vás
Přihlášení uživatele
Sipka nadpis Komplexní outsourcing

Znamená uskutečňování činnosti pomoci vnějších zdrojů. V uplynulých deseti letech řada našich firem realizovala vytěsněni činnosti, které nepředstavuji hlavní předmět podnikatelské činnosti core business‘. Příkladem mohou být oblasti dopravy, údržby. závodního stravování a také poskytováni informatických služeb. Základem rozhodováni pro přechod na outsourcing jsou následující otázky ekonomické výhodnosti.
  • Totální outsourcing („to make, Or to buy?“)
  • outsourcing braných částí k outhousting
  • vzdálený provoz pronajatých aplikaci („to o Or to leader“)
Z realizace outsourcingu vyplývají následující výhody
  • konkurenční
  • ekonomické
  • věcné
  • organizační a personální
Outsourcing vyžaduje jasně specifikované rozhraní mezi poskytovatelem a zákazníkem, protože se jedná o přesun odpovědnosti a s tím spojených podnikatelských rizik na externí subjekt. Proto se vždy musí jednat o dobře vymezené procesy (oblasti) SlIT. Charakteristickým rysem outsourcingu je dlouhodobost a dobré partnerské vztahy. Rádi bychom předeslali, že Outsourcing, tak jak jej chápeme, je především zajištěním kontinuity vývoje IS/IT Vaši společnosti a nikoli jejich budováním od počátku.