Pracujeme za Vás
Přihlášení uživatele
Sipka nadpis Divizeinformační systémy

informační systém Helios

Srdcem každého informačního systému je podnikový systém ERP, zajišťující veškerou agendu společnosti. Jsme přesvědčeni, že pro dosažení maximální efektivity potřebujete systém, který má plně vyhovovat Vašim potřebám, růst s vámi a sledovat váš vývoj a potřeby tak, abyste se mohli plně věnovat svému hlavnímu cílu, svému byznysu a tvorbě zisku.

Jsme autorizovaným obchodní, vývojovým a implementačním partnerem společnosti Asseco Solutions, a.s., informačního systému Helios Green (dříve Noris). Jedná se o otevřený systém zaměřený na menší, střední i velké společnosti. Dokladem toho, že jsme se pro Vás snažili vybrat to nejlepší je i to, že jsme se rozhodli sami systém implementovat a používat interně, což v neposlední řadě přináší i výhodu toho, že všichni naši konzultanti a vývojáři přímo systém využívají a jsou schopni navrhovat optimální postupy a vylepšení. Všichni pracovníci divize procházejí pravidelně systémem školení a certifikaci společnosti Asseco Solutions, a.s. a Microsoft tak, aby byli schopni poskytovat maximálně efektivní a kvalitní služby našim zákazníkům.

Více o podnikovém informačním (ERP) systému Helios Green

Množství, relevance a dostupnost důležitých informací ve chvíli, kdy je potřebujete, rozhodují o úspěchu vašich strategických rozhodnutí. Helios Green je informační systém (ERP), který vám právě takové informace poskytuje. Je určen pro velké a středně velké společnosti, které hledají ucelený podnikový informační systém, jenž se snadno přizpůsobí konkrétním potřebám firmy. Helios Green, kromě standardního jádra, jehož součástí je např. i CRM či Business Intelligence, obsahuje i specializované moduly, tvořící tzv. branžová řešení. Stačí si tak zvolit některou z připravených oborových verzí bez nutnosti vývoje nákladného softwaru na zakázku. Komplexní informační systém Helios Green vám pomáhá orientovat se ve světě vašich firemních informací.

Jaký je Helios Green systém?

Přizpůsobivý

Snadno se přizpůsobí všem potřebám vaší firmy. Podpoří nejenom procesy ekonomické, ale i mnohé další. Není už třeba žádných evidencí v papírové formě či v souborech, vše se odehrává přímo v systému. V komplexním informačním systému Helios Green můžete například evidovat objednané vizitky i cokoli dalšího. A právě díky jeho maximální přizpůsobivosti není pro vytváření nejrůznějších funkcí třeba vývoje. Vše bez problémů zvládne správce systému ve vaší firmě. Navíc – ač svým rozsahem velký – přizpůsobí Helios Green své uspořádání pro každého z uživatelů tak, aby mu poskytoval náležitou jednoduchost a komfort.

Otevřený a kompatibilní

Schopnost „domluvit se“ s jinými systémy je v případě informačního systému Helios Green maximální. Získáváte tak garanci, že komunikace uvnitř vaší organizace, s obchodními partnery i orgány státní správy bude ctít technologické i legislativní standardy jak české, tak i vyplývající z členství v EU. Informační systém Helios Green podporuje technologie, které spolupracují s jinými typy softwaru (XML, EDI atd.). Systém je tak připraven jak pro jednorázovou, tak pro stálou komunikaci s jinými systémy.

Standardizovaný

Informační systém Helios Green je vyvíjen v úzké spolupráci s firmou Microsoft a s velkým důrazem na standardizaci. Je integrován s řadou standardních aplikací firmy Microsoft a respektuje českou legislativu i mezinárodní normy. Zákazník tak získává jistotu, že tento software bude možné využívat dlouhodobě a dále rozvíjet.

Technologicky vyspělý

Informační systém Helios Green je vyvíjen ve vícevrstvé architektuře klient/server a využívá technologii Microsoft SQL Server. Ta, mimo jiné, umožňuje optimalizovat zakázky i pro velké zákazníky. Součástí informačního systému je podpora vzdálených pracovišť a přístup k systému prostřednictvím internetu. Helios Green využívá moderní platformu Microsoft .NET, která přináší do tvorby ERP systémů zcela nové možnosti, především v oblastech integrace s jinými aplikacemi, v zabezpečení systému či v datové komunikaci. Informační systém Helios Green je otevřený k externím technologiím. Je například schopen využívat webových služeb a je připraven pro prezentaci informací na extranet, intranet či webové portály.

Bezpečný

ERP systém Helios Green disponuje propracovaným systémem přístupu k datům. Přístupová práva lze přesně definovat, což umožňuje monitorovat události v systému a vytvářet bezpečnostní protokoly.

 

Obsahující branžová řešení

Podnikový informační systém Helios Green je unikátním softwarem z pohledu tvorby specializovaných řešení. Vlastní vývojové jádro umožňuje vytvářet nové moduly a funkční celky. Díky této možnosti se před lety zrodil jedinečný projekt Helios Open. V rámci tohoto projektu vznikla síť odborných partnerů, kteří poskytují metodickou pomoc při vývoji nejrůznějších oborových specializací systému, tzv. branžových řešení.

Vícejazyčný

Komplexní systém Helios Green je schopen pracovat ve více jazykových mutacích. Díky zvolenému postupu jsou veškerá jazykově závislá hlášení uložena odděleně od programového kódu a definic formulářů, přehledů a šablon. Toto řešení umožňuje snadnou aplikaci překladů do jiných jazyků.


Branžová řešení Asseco Helios Green

Partner Helios OPEN

Aldor je součástí Asseco Helios OPEN jako implementační a obchodní partner, zároveň i vývojový partner. Jako vývojový partner máme k dispozici prakticky veškeré aplikační zdrojové kódy, což nám umožňuje případně vyvinout dílčí řešení na míru zákazníkovi

Modul Řízení servisní činnosti

Vzhledem k zaměření na IT služby a outsourcing jsme se rozhodli vybudovat standardní branžové řešení pro společnosti zabývajícími se servisními službami a to především drobných zařízení. Jedná se o výkonný nástroj pro správu servisních požadavků, plnění smluvních podmínek Service Level Management (SLM), nástroj pro měření (Metering) 100% začleněný do koncepce podnikového informačního sytému Helios Green. Tento systém byl původně vyvíjen pro IT společnosti, našel však své uplatnění i pro interní IT oddělení velkých společností poskytujících služby v rámci své organizace a pro firmy se zaměřením na poskytování služeb na zařízení jako bílá elektronika a jiné spotřební zboží.

Do-vývoj

Součástí dodávky modulu Řízení servisní činnosti je běžně dovývoj aplikace na míru zákazníkovi. Standardně se jedná o vývoj informačních služeb, které umožňují zákazníkovi efektivněji využívat aplikaci (SMS, WAP komunikace, ...).


Pro koho ve vaší firmě je informační systém Helios Green určen?

Top management – manažerské výstupy
Střední management – povinné výstupy
Zaměstnanci – provozní data

Generální ředitel

 • Relevantní informace
 • Přehled o chodu firmy
 • Podklady pro strategické rozhodování
 • Snazší orientace v množství firemních dat

Finanční ředitel

 • Kontrola finančních toků ve firmě
 • Kontrola pohybu finančních dokladů v rámci firmy
 • Zaručená správnost dle aktuální legislativy
 • Controling, reporting
 • Rychlé a přesné podklady pro tvorbu rozpočtu

Marketingový ředitel

 • Evidence a segmentace zákazníků
 • Sledování konkurence, produktů a jejich parametrů
 • Sledování a plánování a vyhodnocování kontaktů a obchodních jednání
 • Sledování obchodního případu
 • Vyhledávání nových kontaktů z externích databází
 • Vyhodnocování efektivnosti obchodních jednání a akcí

Výrobní ředitel

 • Plánování výroby
 • Plánování kapacit
 • Sledování průběhu zakázky

Ředitel pro lidské zdroje

 • Personalistika
 • Výběrová řízení

IT ředitel

 • Perspektivní technologie
 • Kvalitní rychlý servis
 • Ověřená platforma
 • Silné nástroje pro správu
 • Snadná integrace
 • Audit provozu činností v systému

Střední management a zaměstnanci

 • Rychlý přístup k datům
 • Uživatelská přívětivost
 • Provázanost informací
 • Ušetření zbytečné práce
 • Přednastavené výstupy

Více informací najdete na www.helios.eu nebo na www.helios-mobile.cz